Vi kan som proceskonsulent bistå jer med facilitering

og sparring i en krævende opgave.

Står I overfor nogle organisatoriske udfordringer

eller en organisatorisk udvikling, hvor I ønsker sparring?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Uvildig konsulent i jeres processer

Vi kan som proceskonsulent i jeres virksomhed bidrage med forslag til løsninger på jeres organisatoriske udfordringer ved at identificere HVAD der kan forbedres – og HVORDAN. Mange glemmer HVORFOR, som er det helt afgørende for at skabe mening og følgeskab hos den enkelte medarbejder i udvikling af organisationen.

Hvordan foregår det?

Vi mødes og tilrettelægger forløbet for konsulentopgaven. Ud fra vores dialog og en præcis definition af opgaven og med udgangspunkt i de 3: HVAD, HVORDAN og HVORFOR udarbejder jeg et oplæg med forslag til hvordan opgaven/udfordringen bedst muligt kan gribes an. Efterfølgende designer vi sammen den endelige proces mod det ønskede resultat.

Hvis opgaven viser behov for facilitering i processen, indtræder vi gerne i rollen og styrer dialogen, møderne og tiden.

Vores udgangspunkt er at I skal opnå og opleve en så effektfuld organisationsudvikling som muligt.