Om Ledelseshuset ApS

Hvem står bag Ledelseshuset?

Jeg hedder Tine og er direktør og stifter af Ledelseshuset ApS, der coacher ledere og skræddersyr udviklingsforløb, foredrag og kurser for ledere i små og mellemstore organisationer. Jeg har mange års erfaring som leder i det offentlige og i det private og er certificeret fra Mindjuice og Syddansk Universitet.

Min vision

Min vision er at få ledere til at lykkes med at få succes i deres lederskab. Derfor er det min rolle at være ledertræner – en rådgiver, der motiverer, udfordrer og coacher ledere til at skabe forandringer i deres organisationer gennem bevidst og meningsfuld ledelse med et klart formål.

Reference

“Når jeg tænker tilbage på mit over 30 års arbejdsliv, har jeg arbejdet for og sammen med rigtig mange ledere. Et samarbejde i mit virke som revisor hos KPMG samt Business Controller i private virksomheder, statslige og kommunale institutioner. Et møde med alle forskellige slags ledertyper, mænd som kvinder, unge som gamle. Og jeg må sige, at det maksimalt har været en håndfuld, jeg har oplevet, som det jeg vil kalde en god leder! 


En leder der vil sine medarbejdere både fagligt og personligt. En som har blik for kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder og/eller gruppe, samt har selvindsigt og på den vis åbner op for medarbejderens egen selvindsigt. En leder der værner om team-ånd og herigennem det bedste samarbejde, en der er nysgerrig, empatisk, opsøgende, anerkendende, lyttende, loyal… Ja, jeg kunne blive ved. En leder man vil gøre alt for til gavn for alle!


Tine Bang hører til den håndfuld af gode ledere, som jeg har mødt på min vej gennem de seneste 30 år i mit arbejdsliv!

Lene Wilhardt

Reference

“Tine er en af de leder jeg har haft i min tid på arbejdsmarkedet, der gjorde det sjovt at gå på arbejde. Jeg glædede mig hver dag til at møde ind og blive inspireret af hende. Hun er en empatisk leder med positiv tilgang til alle sine handlinger, som inddrager sine medarbejdere i alle typer af opgaver. En leder der sætter tid af dagligt til at fokusere på hver enkelt medarbejder. Det er en af de få gange jeg har mødt en leder, som virkelig elskede at gøre andre dygtige. En leder som er ekstrem dygtig faglig og som også en leder der er en inspirerende ledende figur på ens arbejdsplads.”

Ayse Meryem Arslan

Reference

“Tine er en fremragende leder. Hun formår at skabe et rum, hvor medarbejdere, både som et team og som enkelt individ, har plads og mulighed for at udvikle sig, samtidig med at fokus på opgaver fastholdes. Et rum hvor trivsel, meningsskabelse og respekt danner grundlag for en læringsproces som sikrer en langsigtet udvikling og forandring, som man kan se sig selv i. Hendes evne til hele tiden at være på forkant med udviklingen og hendes målrettethed er med til at hun leverer resultater, samtidig med at processen tilgodeses. Jeg kan på det varmeste anbefale Tine som en yderst kompetent person til en bred vifte af opgaver indenfor ledelse.”

Sten Wulf-Andersen

Reference

“Tine er inddragende, anerkendende, inkluderende og enormt kompetent. Jeg har altid fået kompetent og løsningsorienteret sparring. Jeg har oplevet at mine udfordringer blev taget seriøst og håndteret professionelt med blik for mig som helt menneske.

Tine er god til at inddrage sine medarbejdere i beslutninger og arbejdsprocesser. Det gælder både ift. at indhente relevant specialist viden fra sine medarbejdere, som hun ikke selv er i besiddelse af og ift. at involvere medarbejderne når der skal ske større forandringer i arbejdsgange osv.

Jeg oplevede altid at der var tid til mig – både i forhold til faglig sparring og til andre dele af livet, der kan have indflydelse på arbejdslivet.”

Rikke Larsen

Reference

“Med Tine som leder har jeg altid følt mig inddraget og følt jeg har haft indflydelse og blevet hørt inden beslutninger er blevet truffet. Tine havde stor fokus på inddragelse af medarbejderen og hun lyttede til de forskellige fagligheder og de argumenter der blev fremstillet og jeg har altid følt mig hørt og værdsat som medarbejder. 

 

Som medarbejder følte jeg altid at døren var åben ved behov. Der var varme og imødekommenhed, og den tillid og respekt som Tine som leder skaber omkring medarbejderen gør at man som medarbejder føler at man altid er velkommen.”

Maria Rasmussen

thin