Ledergrupper er afgørende for, at organisationer får succes.

Ledergrupper er afgørende for,

at organisationer får succes.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud i dag.

Ledergruppeforløb

Med et udviklingsforløb for top- og mellemledelsen får virksomheden styrket samspillet mellem forskellige niveauer, udviklet strategier for drift og udvikling samt tilpasset kommunikation internt og eksternt.

Vi sætter fokus på hvordan I skaber en succesfuld og effektiv ledergruppe. Vi arbejder med ledergruppens kommunikation, ansvars- og indsatsområder og forventningsafstemmer hver jeres rolle i ledergruppen.

Vi arbejder med det relationelle fællesskab og sammen skabe gode forudsætninger for jeres ledergruppe, så I går i fælles retning, skaber fælles sprog og sætter en bæredygtig dagsordenen for hvilken kultur og sammenhold der skal kendetegne jeres organisation.

Hvad gør en ledergruppe succesfuld?

Nogle af de områder indenfor arbejdet med ledergrupper som skaber ændret resultater er disse:

Hvad er I fælles om?

Definerer i jeres ledergruppe hvad I er fælles om? Hvilke beslutninger træffes i gruppen og hvilke gør ikke (hvor den enkelte leder har beslutningskraft).

Relationelt fælleskab

Værktøjer til hvordan I i ledergruppen opbygger et fællesskab, hvor der er tillid i relationen og relationerne på tværs bliver dyrket.

Fælles lederfront

Hvordan ønsker I at lede og agere ud fra en fælles lederfront og hvordan kan I ud fra en fælles handlingsplan bringe nye handlemåder og initativer i spil, så det integreres som en naturlig del af jeres hverdagsledelse.

Intern og ekstern kommunikation

Hvordan prioriterer i intern kommunikation til jeres medarbejdere? Får alle medarbejdere uanset team/afdeling de samme informationer?

Hvordan prioriterer i jeres kommunikation til eksterne partnere fx. stakeholder, offentligheden, partnerskaber mm. Hvordan kan I prioritere og forbedre jeres interne og eksterne kommunikation?

Beslutningskraft

Hvor er beslutningskraften i dag og hvordan uddelegere I beslutningskraften i fremtiden, således at de rette beslutningstagere har fokus på det rigtige og der skabes et mere effektivt flow i virksomheden?

Diversitet og onboarding

Hvordan prioriterer I onboarding og diversitet i jeres virksomhed? Hvordan bliver I endnu bedre til at onboarde nye medarbejdere og tiltrække de dygtige talenter? Hvordan sikrer i diversitet i jeres teams og virksomhed?

Forventningafstemning

Forventningsafstem i ledergruppen jeres individuelle anvar og roller og bliv klar på hvem der er beslutningstager, hvornår. Vi arbejder med ledelsens ansvars- og indsatsområder.

Egen ledelsespraksis i ledergruppen

Være nysgerrig på egen ledelsespraksis i ledergruppen. Få “elefanten” ud af rummet og få stærkt i hver jeres ledelsespraksis i en fælles lederfront.