Hvad kan LEDELSESHUSET ApS tilbyde dig?

Ledelseshuset ApS coacher ledere og skræddersyr udviklingsforløb, foredrag og kurser for ledere i små og mellemstore organisationer.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Screening af din virksomhed

Vi screener virksomheder med fokus på observation og iagtagelse af ledelsesdynamikker i jeres virksomhed.

Screeningen foregår hos jer og vil typisk være at vi deltager i jeres møder, hvor vi passivt observere og iagttager mødets begivenheder. Herefter vil vi evaluere sammen med jer.


Kontakt os på 40 32 93 62 eller info@ledelseshuset.dk og lad os få en snak om hvad jeres behov.