En-til-en lederforløb

Er du nysgerrig på dit lederskab?

Målet er at gøre dig dygtigere til at lede dig selv og andre. Vi lever i en verden som er i konstant forandring. For at møde dette – bør vi styrke vores eget lederskab.

Ledelse er et valg.

Vi træner ledere i at løfte og udvikle deres lederskab, der giver god energi og trivsel blandt medarbejderne, effektivitet og en sund økonomi på bundlinjen.

Vi har et stærkt øje for ledelse af det hele menneske, og vi træner derfor ledere i at skabe mening i hverdagen, inddrage medarbejdere og få dem til at lykkes i fællesskab.

Sådan bliver du tryggere i lederrollen

Mange ledere udtrykker behov for at blive tryggere i rollen. Flere har været dygtige fagpersoner som har fået lederansvar, ofte uden at få oplæring inden for ledelse. Flere ledere udtrykker at vejen bliver til mens de går og at de savner flere kompetencer, forståelse og konkrete værktøjer.

God forståelse for effektiv kommunikation og hvordan mødet med andre mennesker er essensielt for at kunne lede gennem andre. Accept og forståelse for forskelligheder er afgørende for psykologisk tryghed og for godt teamarbejde.

For at skabe en forandring i verden, må vi starte i os selv!

Ledelseshuset tilbyder udvikling af dit lederskab, der bringer DIG videre!

Oplever du at lederrollen til tider kan være udfordrende?

Lederskab er et komplekst sæt af holdninger, adfærd og kompetencer, som tager tid at udvikle. Lederskab er som et håndværk og mere end bare et erhverv, og kræver færdigheder og adfærdsmæssige egenskaber som udvikles over tid.

Er du klar for at udvikle dig fagligt og personligt?

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi drøfter mulighederne for lederudviklingsforløb i jeres virksomhed og hvor vi får det nødvendige “kemi-check”.

Ledelseshuset’s en-til-en lederudviklingsforløb

Vores lederudviklingsforløb vil bidrage med ledelsesredskaber, metoder og dialogformer, der udvikler og støtter dig i din ledelsespraksis.

Få redskaber og værktøjer til at skabe positive forandringer privat og arbejdsmæssigt.
Lære at lede indefra og ud og stå autentisk i dig selv, hvor du trives i lederrollen.
Udvikle virksomhedens effektivitet ved at forebygge konflikter og mistrivsel hos medarbejderne.

Hvad er dit udbytte?

Øget indsigt, mening og formål i lederopgaven – at kunne lede indefra og ud.
Lær hvordan du håndterer konflikter og vanskelige samtaler.
Få viden om hvordan du kommunikerer effektivt med dine medarbejdere og skab bedre gennemslagskraft som leder.
Indblik i forskellige personlighedstyper v. profilværktøjer DISC eller persontypemodellen Enneagrammet og du vil få en forståelse af hvordan ulige personligheder fungerer sammen.
Styrke evnen til at agere i forhold til egen leder og eventuelle lederkollegaer.
Øget trivsel og effektivitet i teamet.

Hvad indeholder et forløb

Det er et målrettet forløb, der henvender sig til ledere. Nuværende og kommende ledere, gruppe- og teamledere, procesledere, projektledere, souschefer eller andre med ledelsesansvar. Vi henvender os både private og offentlige virksomheder.
Alle forløb er individuelle og vi tilrettelægger sammen et udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i dine behov og unikke omstændigheder. Du får konkrete ledelsesværktøjer til brug i din hverdagsledelse. Du kan bl.a. få hjælp til:
 • Trivsel i dit lederskab
 • Det personlige lederskab
 • Effektiv kommunikation
 • Den svære samtale og konflikthåndtering
 • Lede opad til topledelsen, lede til siden v. lederkollegaerne
 • Få struktur i din hverdag og bliv mere effektiv
 • Effektiv mødeledelse
 • Udvikling af teams
 • Motivation og trivsel i teams
 • Ledelse af teams
 • Coaching af dine medarbejdere
 • Og meget mere…

Hvordan foregår det?

Lederforløbet er et individuelt ledertræning- og coachingforløb.
Forløbet er baseret på en blanding mellem teori, værktøjer, træning og coaching der udvikler og støtter dit arbejde mod at få ledelseskraft i dit lederskab. Forløbet løber over 6 mdr. Der er som udgangspunkt afsat 5 timer hver måned, som tilrettelægges ud fra jeres behov og som typisk bruges som 4 timers læring i specifikke emner og 1 times coaching hver måned. Det er op til den enkelte virksomhed og leder, hvordan timerne bruges. Der er i alt afsat 30 timer til et lederudviklingsforløb.
Vi afholder vores forløb hos jer eller hos os på Vestensborg Alle 4 i Nykøbing Falster.
Mellem undervisningsgangene fordyber du dig i opgaver, der giver dig inspiration, fornyelse og læring.
Det er virksomhedens ansvar at tildele lederen tid til at træne og reflektere over erhvervede viden, som forløbet giver. For at opnå ekstraordinære resultater gennem udvikling, ændrede handlemønstre og effektiv implementering anbefaler vi at lederen afsætter 3 timer hver uge til at arbejde med materialet og refleksion.
Deltagere vil blive screenet inden deltagelse på lederforløbet, så de rette deltagere tilgår forløbet.
Du modtager et diplom, som viser at du har deltaget og gennemført vores lederudviklingsforløb.

Hvad er virksomhedens udbytte?

Udvikle virksomhedens effektivitet og sikre en endnu sundere bundlinje.
forebygge konflikter og mistrivsel hos medarbejderne.
Større trivsel hos medarbejdere og ikke mindst ledere i jeres virksomhed.